VI FORENKLER DIN HVERDAG

LØPENDE TJENESTER/
ABONNEMENT

 

Kompetansedeling FOLK er et kostnadseffektivt alternativ til fast administrativt ansatte.

Vi gir deg ressurser med høy kompetanse i ønsket mengde. Dersom behovet endrer seg, vil våre ressurser være skalerbare.   

Ved bruk av oss, vil ditt selskap få orden på de administrative tjenestene. Vår unike kombinasjon av kompetanse innenfor HR, kommunikasjon, økonomi, regnskap og IKT gjør at vi også kan tilby en fullverdig administrasjon for de kundene som ønsker en slik tjeneste. Vi anbefaler at tjenestene leveres «on-site», men vi kan også levere tjenestene uten daglig tilstedeværelse hos kunden. Gjennom en avtale med oss, får du til enhver tid den kompetansen du trenger for en sømløs drift av din virksomhet. 

PROSJEKTER

Gjennom en grundig analyse av arbeidsprosesser, bruk av systemer, kompetansekartlegging og kartlegging av tilgjengelige ressurser, bistår vi med å optimalisere ressursbruken i organisasjonen, og om nødvendig kan vi være med og designe en organisasjon etter selskapets behov - alltid med utgangspunkt i de tilgjengelige ressursene. Vi kaller produktet en "administrativ analyse", og målet er at du skal kunne drive din virksomhet så effektivt som mulig med optimalt tilpassete støttefunksjoner. 

 

KONSULENT-
TJENESTER

Vi tar også konsulentoppdrag basert på dine behov. Konsulenttjenestene kan variere fra management for hire til prosjekter innen HR eller økonomi. Vi har blant annet mye erfaring med implementering av IT-systemer innen HR og økonomi, og vi følger kunden fra start til mål.

 

OM OSS

Vi i Kompetansedeling FOLK har jobbet i mange år innen HR, kommunikasjon, økonomi, regnskap og IKT. Dette er en unik kombinasjon som gjør at vi kan tilby et bredt sammensatt spekter av administrative tjenester som henger sammen og er integrert i hverandre, i stedet for funksjoner som jobber parallelt og uavhengig av hverandre. Vi har god kompetanse innen lønn- og personalsystemer.

 

Vi har stor tro på tilstedeværelse hos kunden, og vi ønsker helst å jobbe sammen med kundens øvrige ansatte. Dette gir verdifull innsikt i kundens drift og problemstillinger, og gjør at vi kan yte gode administrative tjenester tilpasset kundens behov. 

KONTAKT OSS

Fortunen 7

5013 Bergen

Tlf.: 915 37 594

e-post: post@kompetansedeling.com