KONSULENT-

TJENESTER

Konsulenttjenestene våre varierer fra management for hire til enkeltprosjekter innen HR og økonomi, som for eksempel oppretting av nye personalhåndbøker, bistand i forbindelse med medarbeiderundersøkelser, kompetansekartlegging og kompetanseplaner, økonomiske analyser og kalkyler, prissetting, budsjettering etc. 

Vi har bred erfaring fra implementering av IKT-systemer innenfor HR og økonomi, og bistår kunder med hele prosessen fra vurdering av systemer, kostnadsanalyser, implementering, opplæring og oppfølging. 

"Vårt mål er at du skal drive med det du er god på, mens vi gjør resten."