OM OSS

Kompetansedeling FOLK ble etablert i 2017. Vi er i dag 8 ansatte, alle med høy kompetanse innen økonomi, regnskap, HR og kommunikasjon.

 

Vi har vekstambisjoner. Vil du jobbe med oss, så ring oss på 915 37594 eller send e-post til post@kompetansedeling.com 

Øystein Haukås
Økonom

Øystein er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har lang erfaring som økonomisjef for olje- og gassrelaterte virksomheter, helseforetak, gründerbedrifter m.m. Øystein jobber med bedriftsutvikling, finansiell analyse og økonomistyring.

Ida T. Sætersdal
HR/personal

Ida er utdannet journalist, og etter mange år som skrivende journalist har hun jobbet som HR-direktør i mediebransjen og helsevesenet. Hun jobber mye med omstillinger, kommunikasjon og systemutvikling. Ida deler rollen som daglig leder i selskapet med Geir.

Karl Aksel Kirkeeide
Økonom

Karl Aksel er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har lang erfaring innen finansrelatert virksomhet. Karl Aksel jobber som controller og med regnskap. 

Anel Trnovac
Økonom

Anel er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har lang erfaring fra oljeleverandør-industrien og produksjonsbedrifter. Han jobber som controller. 

Randi Stray
Designer & prosjektleder

Randi er utdannet fotograf og grafisk designer. Hun har jobbet med 3D og tech-visualisering, prosjektledelse, administrasjon, salg og IT. Hun har en allsidig rolle i selskapet, og leverer blant annet web-sider til bedrifter.    

Geir Bakke
Aut. regnskapsfører

Geir er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring som regnskapsfører. Han har jobbet i ulike regnskapskontor siden 1997. Han er daglig og faglig leder i selskapet. 

Gabriella Fosby Osborne
Seniorkonsulent HR

Gabriella har en mastergrad i arbeids- og organisasjons-psykologi. Hun har jobbet som daglig leder og som prosjektleder innen HR. Hun jobber som seniorkonsulent innenfor HR i selskapet. 

Sissel Nybø Berven
Seniorkonsulent økonomi

Sissel er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har har lang erfaring som økonomisjef, har jobbet som jobbet som markedsansvarlig, har erfaring som gründer og har erfaring fra regnskap. Hun er seniorkonsulent innenfor økonomifeltet.