PROSJEKTER

ADMINISTRATIV ANALYSE

Gjennom en grundig analyse av de administrative oppgavene i din virksomhet, kan vi bistå med å skreddersy en administrasjon som er tilpasset dine behov og den kompetansen dine ansatte innehar.

 

I analysen kartlegger vi blant annet:

  • Kompetansen i foretaket

  • Ressursene i foretaket

  • Oppgavene og oppgavefordeling

  • Systemer og bruk av disse

  • Tidstyver

Vår IKT-kompetanse gjør at vi kan være med på prosjektet fra A til Å. Vi ser også at endring i oppgaver og arbeidsmetodikk kan være krevende for mange. Vi jobber da tett med de ansatte for å skape forståelse for endringene og bistår med oppfølging av den enkelte ansatte. 

Vi tilbyr også oppstartshjelp til nyetablerte selskaper, og bistår i hele prosessen for å etablere et nytt selskap.